Kabeļtīklu audits

Vairumā gadījumu, kad datortīkls strādā lēni un ar pārtraukumiem, vainojams neapmierinošs kabeļtīklu un tīkla aktīvo iekārtu tehniskais stāvoklis. Tas var būt radies nekvalitatīvas kabeļtīklu elementu montāžas gadījumos vai to bojājumu un novecošanās rezultātā.

Kabeļtīklu audita ietvaros mūsu tehniķi veiks:

  1. Vadu un savienojumu elementu vizuālu pārbaudi
  2. Mērījumus ar LANTEK profesionālās sērijas kabeļtīklu testeri
  3. Rezultātu apkopošanu un ziņojuma sagatavošanu

Rezultātā Jūs iegūsiet pilnu pārskatu par savu kabeļtīklu tehnisko stāvokli, reālās montāžas shēmas un rekomendācijas par nepieciešamajiem remonta vai restaurācijas darbiem konkrētos kabeļtīkla posmos un elementos.

 

  SPX IT nozarē kopš 2003.g.

Mums IT ir sirdslieta, un tas ir priekšnosacījums, lai radītu izcilas IT sistēmas. Mēs pieliksim visas pūles, lai mūsu darbs būtu teicams!

  Kontaktinformācija

Biroja adrese: Krustpils 15, Rīga
Tel : + (371) - 67724000
Mail : spx@spx.lv
Darba laiks : 9:00 - 17:00